Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 73 tiết 1 trang 120, 121 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ trống. Giải bài toán theo tóm tắt.a) Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: …… l nước. b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can ……

Câu 1 (Bài 73, tiết 1) trang 120, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 kg + 18 kg = …… kg

    43 kg – 18 kg = …… kg

    43 kg – 25 kg = …… kg

b) 27 l + 8 l = …… l

    35 l – 8 l = …… l

    35 l – 7 l = …… l

c) 2 kg × 2 = …… kg

    4 kg : 2 = …… kg

d) 5 × 5 = …… l

    25 l : 5 = …… l

Lời giải:

Em thực hiện từng phép tính để tìm ra kết quả của phép tính và điền kết quả đó vào dấu ba chấm.

Vậy em làm như sau:

a) 25 kg + 18 kg = 43 kg

    43 kg – 18 kg = 25 kg

    43 kg – 25 kg = 18 kg

b) 27 l + 8 l = 35 l

    35 l – 8 l = 27 l

    35 l – 7 l = 28 l

c) 2 kg × 2 = 4 kg

    4 kg : 2 = 2 kg

d) 5 × 5 = 25 l

    25 l : 5 = 5 l

Câu 2 (Bài 73, tiết 1) trang 120, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em quan sát hình a) thấy cân nặng của con mèo bằng với cân nặng của hai quả cân, nên để tìm cân nặng của con mèo em thực hiện phép tính: 2 + 5 = 7 (kg)

Em quát sát hình b) cân nặng của quả cân 2 kg và cân nặng của quả dưa hấu bằng với cân nặng của quả cân 5 kg nên để tìm cân nặng của quả dưa hấu, em thực hiện phép tính như sau: 5 – 2 = 3 (kg)

Em điền kết quả vào ô trống như sau:

 

Câu 3 (Bài 73, tiết 1) trang 120, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Con bò cân nặng: 250 kg

Con trâu nặng hơn con bò: 92 kg

Con trâu cân nặng: … kg?

Lời giải:

Con trâu nặng hơn con bò, vậy để tìm số cân nặng của con trâu em lấy số cân nặng của con bò cộng với số cân nặng con trâu hơn con bò, phép tính như sau: 

250 + 92 = 342(kg)

Em trình bày lời giải như sau:

Bài giải

Con trâu cân nặng số ki-lô-gam là:

250 + 92 = 342 (kg)

Đáp số: 342 kg.

Câu 4 (Bài 73, tiết 1) trang 121, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viếp tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Các can đựng số lít nước như sau:

a) Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: …… nước.

b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can ……

c) Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: …………………………………………

Lời giải:

a) Quan sát và so sánh số nước ở các can, em thấy can nhiều nhất có 10 l nước, can ít nhất có 2 l nước, vậy để tìm can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất bao nhiêu l em thực hiện phép tính sau: 10 – 2 = 8.

Vậy em điền vào chỗ chấm như sau:

Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: 8 nước.

b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì tổng số nước ở hai can đó cộng lại bằng 7 l nước. Quan sát hình em thấy, can B đựng 2 l nước, can D đựng 5 l nước nên ta có phép tính: 2 + 5 = 7, vậy em điền vào chỗ chấm như sau:

Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can D

c) Muốn lấy được 10 l nước thì tổng số nước ở các can cộng lại với nhau bằng 10 l nước. Quan sát hình em thấy, can B đừng 2 l nước, can C đựng 3 l nước và can D đựng 5 l nước mà em lại thấy: 2 + 3 + 5 = 10, nên em điền vào chỗ chấm như sau:

Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: can B, can C và can D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan