Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 74 trang 123, 124 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Em ước lượng xem cả ba loại (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), bạn Nam cắt tất cả được khoảng mấy chục hình rồi đếm lại. Mai đã vẽ được 10 hình tròn, 9 hình vuông và 10 hình tam giác. Em hãy vẽ thêm các hình tròn, hình vuông, hình tam giác vào biểu đồ tranh sau cho thích hợp: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1, Bài 74, trang 123, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Dưới dây là các hình vuông, hình tròn, hình tam giác mà bạn Nam cắt được:

a) Số?

Em ước lượng xem cả ba loại (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), bạn Nam cắt tất cả được khoảng mấy chục hình rồi đếm lại.

Em ước lượng có tất cả khoảng ...... chục hình.

Em đến được có tất cả ......  hình.

b) Số?

Hình

Hình vuông

Hình tròn

Hình tam giác

Số hình

 

 

 

 c) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình nào có nhiều nhất?

A. Hình vuông

B. Hình tròn

C. Hình tam giác

Lời giải:

a) Số hình được xếp thành 3 nhóm.

Mỗi nhóm có khoảng 10 hình.

Đếm số quả bóng theo nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục)

Ước lượng: Có khoảng 30 hình

Đếm: Có 28 hình.

Vậy em điền vào chỗ chấm như sau:

Em ước lượng có tất cả khoảng chục hình.

Em đến được có tất cả 28 hình.

b) Số?

Em đếm số lượng từng hình được kết quả như sau: hình vuông có 10 hình, hình tròn có 11 hình, hình tam giác có 7 hình.

Vậy em điền kết quả vào bảng như sau:

Hình

Hình vuông

Hình tròn

Hình tam giác

Số hình

10

11

7

c) Em thấy: 7 < 10 < 11 nên số hình tròn nhiều nhất. 

Em khoanh vào B

Câu 2, Bài 74, trang 124, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mai đã vẽ được 10 hình tròn, 9 hình vuông và 10 hình tam giác. Em hãy vẽ thêm các hình tròn, hình vuông, hình tam giác vào biểu đồ tranh sau cho thích hợp:

Lời giải:

Quan sát hình em thấy, hình tròn có 9 hình và Mai đã vẽ thêm 1 hình tròn để được 10 hình tròn (vì 9 + 1 = 10); hình vuông có 7 hình và Mai đã vẽ thêm 2 hình vuông để được 9 hình vuông (vì 7 + 2 = 9); hình tam giác có 8 hình và Mai đã vẽ thêm 2 hình tam giác để được 10 hình tam giác (vì 8 + 2 = 10)

Ta được hình vẽ như sau:

Câu 3, Bài 74, trang 124, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

Có 3 con thỏ chạy vào cả hai chuồng, chuồng nào cũng có thỏ, nên chắc chắn một chuồng sẽ có 2 con và 1 chuồng có 1 con.

Vậy em chọn đáp án như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan