Bài 8 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11- Bài tập tự giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thu và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).

Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thụ và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).

Quá trình

Tiểu thể thận

Ông lượn ngắn

Quai Henle 

Ông lượn xa

Ống  xa và ống góp

A. Lọc dịch đẳng trương với máu

 

 

 

 

 

B. Tái hấp thụ nước, Na\ K+, glucôzơ, aminô axit,Cl-,HCO3-, urê

 

 

 

 

 

c. Tái hấp thụ nước, Na+, K+ và Cl-

 

 

 

 

 

D. Tái hấp thụ nước, Na+ và Cl-

 

 

 

 

 

E. Tái hấp thụ nước, Na+, HCO3- và urê

 

 

 

 

 

F. Tiết H+ và K+

 

 

 

 

 

G. Tiết H+, NH4+, urê và crêatinin

 

 

 

 

 

H. Tiết urê

 

 

 

 

 

Lời giải:

Quá trình

Tiểu thể thận

Ông lượn ngắn

Quai Henle 

Ông lượn xa

Ống  xa và ống góp

A. Lọc dịch đẳng trương với máu

+

 

 

 

 

B. Tái hấp thụ nước, Na\ K+, glucôzơ, aminô axit,Cl-,HCO3-, urê

 

+

 

 

 

c. Tái hấp thụ nước, Na+, K+ và Cl-

 

 

+

 

 

D. Tái hấp thụ nước, Na+ và Cl-

 

 

 

+

+

E. Tái hấp thụ nước, Na+, HCO3- và urê

 

+

 

 

 

F. Tiết H+ và K+

 

 

 

+

+

G. Tiết H+, NH4+, urê và crêatinin

 

+

 

 

 

H. Tiết urê

 

 

 

+

+

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan