Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.15* trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng)

Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p – V ở Hình 8.2. Nó gồm hai quá trình đẳng áp 12 và 34, hai quá trình đẳng tích 23 và 41.Các trạng thái 1 và 3 nằm trên đường đẳng nhiệt 13. Hãy tính công của chu trình, biết rằng nhiệt độ ở trạng thái 4 là T4= 300 K và nhiệt độ ở trạng thái 2 là T2= 390 K.

 

Giải:

Trước hết áp dụng định luật Sác-lơ đối với hai quá trình đẳng tích, ta tìm được \({T^2} = {T_2}{T_4}\) , Trong đó T là nhiệt độ của quá trình đẳng nhiệt. muốn tính công mà khí thực hiện trong chu trình, ta tính diện tích hình chữ nhật 1234.

Biểu thức tính công của chu trình là \({A'} = R{\rm{[}}{T_2} + {T_4} - 2{({T_2}{T_4})^{1/2}}{\rm{]}}\).

\(A'=49\, J.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan