Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.25 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó. G = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm nằm khác phía với Q đối với P}

Câu hỏi:

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó.

G = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm nằm khác phía với Q đối với P}

Lời giải:

Điểm X là điểm nằm khác phía với Q đối với P nên tia PX và PQ là hai tia đối nhau.

G = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm nằm khác phía với Q đối với P} nên tập hợp G gồm điểm thuộc điểm gốc P hoặc các điểm cùng nằm về một phía.

Do đó, tập hợp G là tia đối của tia PQ.

Ta có hình vẽ:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan