Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.35 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giả sử A,B và C là ba điểm thẳng hàng, thỏa mãn các điều kiện AC = 2 cm; AB = 3 cm và BC = 5 cm. Vẽ hình và cho biết trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu hỏi:

Giả sử A,B và C là ba điểm thẳng hàng, thỏa mãn các điều kiện AC = 2 cm; AB = 3 cm và BC = 5 cm. Vẽ hình và cho biết trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

- Trên đoạn thẳng AB lấy AC = 2 cm.

* Ta có hình vẽ:

Theo đề bài: AC = 2 cm; AB = 3 cm và BC = 5 cm.

Ta thấy BC = AB + AC (vì 5 = 3 + 2)

Do đó, điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Vậy trong ba điểm A, B, C thì điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan