Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Đường thẳng d và hai điểm A ∈ d và B ∉ d.

Câu hỏi:

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Đường thẳng d và hai điểm A \( \in \) d và B \( \notin \) d.

Phương pháp:

Vẽ đường thẳng d và lấy điểm A bất kì nằm trên d, B bất kì không nằm trên d

Lời giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng d.

- Lấy điểm A bất kì nằm trên d.

- Lấy điểm B bất kì không nằm trên d.

Ta có hình vẽ:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan