Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.7 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm S; Ba điểm A ∈ a, B ∈ b, C ∈ c thẳng hàng.

Câu hỏi:

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Ba đường thẳng a,b,c cùng đi qua điểm S; Ba điểm A \( \in \) a, B\( \in \) b, C \( \in \) c thẳng hàng.

Phương pháp:

Vẽ 3 đường thẳng a,b,c cùng đi qua 1 điểm

Lời giải:

Cách vẽ:

- Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại S.

- Vẽ đường thẳng c đi qua điểm S. Ta được ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm S (như hình vẽ).

- Lấy điểm A nằm trên đường thẳng a.

- Lấy điểm B nằm trên đường thẳng b.

- Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B cắt đường thẳng c tại điểm C.

Ta được ba điểm A ∈ a, B  b, C  c thẳng hàng.

Ta có hình vẽ:

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan