Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.8 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Vẽ các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Câu hỏi:

Vẽ Hình 8.9.

Vẽ các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Phương pháp:

Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm đã cho

Lời giải:

Nối các điểm: A với E, B với D, B với F, E với C, A với F, D với C.

Ta được các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Ta có hình vẽ:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan