Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.5* trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Có hai quả cầu bằng chì giống nhau

Có hai quả cầu bằng chì giống nhau, chuyển động đến gặp nhau trực diện với vận tốc v và 2v. Hãy tính độ tăng nhiệt độ \(\Delta t\) do va chạm mềm của hai quả cầu.

Giải:

\(\Delta t = \dfrac{{9{v^2}} }{ {8c}}\) ; trong đó c là nhiệt dung riêng của chì.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan