Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.50 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Dùng thước đo góc để đo 4 góc đã nêu trong bài 8.49 rồi viết ra các cặp góc bằng nhau. Trong các góc đó, góc nào là góc nhọn? Góc nào là góc tù?

Câu hỏi:

Dùng thước đo góc để đo 4 góc đã nêu trong bài 8.49 rồi viết ra các cặp góc bằng nhau. Trong các góc đó, góc nào là góc nhọn? Góc nào là góc tù?

Lời giải:

Các góc nhọn là: \(\widehat {xMy} = \widehat {x'My'} = {45^ \circ }\)

Các góc tù là: \(\widehat {x'My} = \widehat {xMy'} = {135^ \circ }\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan