Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.51 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Đo các góc ABC, ACB, BAC của tam giác ABC rồi sắp xếp các góc đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu hỏi:

Đo các góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\) của tam giác ABC rồi sắp xếp các góc đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải:

Ta đo được: \(\widehat {BAC} = 75^\circ ;\widehat {ACB} = 60^\circ ;\widehat {ABC} = 45^\circ \)

Vì 75 > 60 > 45 nên các góc sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: \(\widehat {BAC}\); \(\widehat {ACB}\); \(\widehat {ABC}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan