Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 59 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Câu nào sai trong các câu sau đây? A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song

Câu hỏi:

Câu nào sai trong các câu sau đây?

A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau

B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song

Lời giải:

Các phát biểu A, C, D đúng.

Phát biểu B sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song hoặc trùng nhau.

Vậy phát biểu sai là B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan