Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 59 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

3. Nếu A và B là hai điểm phân biệt thì: A. AB và BA là hai đường thẳng khác nhau B. AB và BA là hai đoạn thẳng trùng nhau

Câu hỏi:

3. Nếu A và B là hai điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai đường thẳng khác nhau

B. AB và BA là hai đoạn thẳng trùng nhau

C. AB và BA là hai cách gọi của cùng một tia

D. AB và BA là hai tia đối nhau

Lời giải:

- Phát biểu A sai vì AB và BA là hai cách gọi của cùng một đường thẳng.

- Phát biểu B đúng.

- Phát biểu C sai vì AB và BA không có chung điểm gốc nên không thể cùng một tia.

Phát biểu D sai vì AB và BA không có chung gốc nên không thể là 2 tia đối nhau.

Vậy phát biểu đúng là B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan