Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.54 trang 60 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Xem hình 8.32 và điền tên cho các điểm và đường thẳng còn lại biết rằng: 1. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C; 2. Hai đường thẳng b và c cắt nhau tại A; 3. Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại B.

Câu hỏi:

Xem hình 8.32 và điền tên cho các điểm và đường thẳng còn lại biết rằng:

1. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C;

2. Hai đường thẳng b và c cắt nhau tại A;

3. Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại B.

Lời giải:

1. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C nên ta điền thêm đường thẳng a và điểm C như hình vẽ:

2. Hai đường thẳng b và c cắt nhau tại A nên ta điền thêm đường thẳng c như hình vẽ:

3. Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại B nên ta điền thêm điểm B như hình vẽ:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan