Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.55 trang 60 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Câu hỏi:

Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Lời giải:

Ta xem mỗi cây là một điểm và mỗi hàng là một đường thẳng.

* Trong Hình 8.33 có 10 điểm và 5 đường thẳng. Cứ hai đường thẳng bất kỳ cắt nhau sẽ tạo ra một điểm chung.

Có 5 điểm bên ngoài và 5 điểm bên trong ở Hình 8.33. Mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

* Dựa vào cách vẽ trên, ta có thể vẽ 6 đường thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 12 giao điểm, mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

Cứ hai đường thẳng bất kỳ cắt nhau sẽ tạo ra một điểm chung.

Khi đó, có 6 điểm bên ngoài và 6 điểm bên trong. Mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

Vậy ta có thể vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan