Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 59 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

6. Nếu hai góc bằng nhau thì: A. Hai góc đó phải có chung đỉnh; B. Hai góc đó phải có chung các cạnh

Câu hỏi:

6. Nếu hai góc bằng nhau thì:

A. Hai góc đó phải có chung đỉnh

B. Hai góc đó phải có chung các cạnh

C. Hai góc đó phải có cùng số đo

D. Cả ba kết luận trên đều sai

Lời giải:

2 góc bằng nhau nếu chúng có cùng số đo

Chọn C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan