Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 59 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

4. Nếu M là một điểm của đoạn thẳng AB thì: A. M trùng với điểm A ; B. M nằm giữa hai điểm A và B

Câu hỏi:

4. Nếu M là một điểm của đoạn thẳng AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Đoạn thẳng AB gồm hai điểm A, B và các điểm nằm giữa hai điểm đó.

- Phát biểu A chưa đúng vì còn thiếu: điểm M có thể trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

- Phát biểu B chưa đúng vì còn thiếu: điểm M có thể trùng với điểm A hoặc điểm B.

- Phát biểu C chưa đúng vì còn thiếu: điểm M có thể trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

- Phát biểu D đúng.

Vậy phát biểu đúng là D.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan