Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.52 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Tính tổng các số đo của ba góc ABC, ACB, BAC

Câu hỏi:

Tính tổng các số đo của ba góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\)

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan