Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.6 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Bình chọn:
4.1 trên 61 phiếu

Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11 cm

Bài 9.6 Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11 cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. 12cm.                                   B. 12,5cm.      

C. 13cm                                    D. 13,5cm.

Trả lời:

Chọn C

Gọi l0 là chiều dài ban đầu của lò xo ta có độ biến dạng khi treo quả cân 100g là 11 - l0 và khi treo quả cân 200g là 11,5 - l0. Vì độ biến dạng tỉ lệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{11 - {l_0}} \over {11,5 - {l_0}}} = {{100} \over {200}} = {1 \over 2} \cr
& \Rightarrow 22 - 2{l_0} = 11,5 - {l_0} \cr
& \Rightarrow {l_0} = 10,5cm \cr} \)

Gọi l là chiều dài khi treo quả cân 500g, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 500g là l - l0 = l - 10,5. Theo tính chất độ biến dạng tỉ lệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{11 - {l_0}} \over {l - {l_0}}} = {{100} \over {500}} \cr
& \Rightarrow {{11 - 10,5} \over {l - 10,5}} = {1 \over 5} \cr
& \Rightarrow 2,5 = l - 10,5 \cr
& \Rightarrow l = 13cm \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan