Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập 3 giữa học kì 2 trang 53, 54 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.1 trên 15 phiếu

Câu 1 trang 53, câu 2 trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết tên bài thơ em đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây:

Câu 1 trang 53 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết tên bài thơ em đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây: 

 

Phương pháp:

Em quan sát các bức tranh, nhớ lại các bài đọc đã học và hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Câu 2 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về những câu thơ em thích.

            Những câu thơ hay: ...................................

            Tên bài thơ: .............................

            Cảm xúc của em: ..............................

Phương pháp:

Em lựa chọn những câu thơ em thích để điền thông tin vào Phiếu đọc sách. 

Trả lời:

Những câu thơ hay: một biển vàng

            Tên bài thơ: mùa lúa chín

            Cảm xúc của em: thích thú

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan