Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 58 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết 2 – 3 câu về Bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc bài tập 2. Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ:

Câu 1 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối:

Phương pháp:

Em đọc các từ ngữ cho sẵn để nối cho thích hợp. 

Trả lời:

Câu 2 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ:

Phương pháp:

Em suy nghĩ và ghép các từ ngữ phù hợp. 

Trả lời:

Các từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ là: kính yêu, kính mến. 

Câu 3 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu về Bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc bài tập 2.

Phương pháp:

Em lựa chọn 2 – 3 từ ngữ tìm được ở bài tập 1 hoặc 2 để đặt câu. 

Trả lời:

Bác Hồ là vị cha già của dân tộc Việt Nam. Bác có mái tóc bạc phơ, nụ cười ấm áp. Em luôn kính yêu và ghi nhớ công lao của Bác.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan