Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 3: Cháu thăm nhà Bác trang 63, 64 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Câu 1 trang 63, câu 2, 3 trang 64. Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết 2 – 3 câu (theo mẫu). a. Nêu những việc làm của Bác Hồ với thiếu nhi.

Câu 1 trang 63 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Gạch dưới từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi có trong hai đoạn thơ sau: 

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh? 

Hồ Chí Minh 

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung.

Hồ Chí Minh

Phương pháp:

Em đọc kĩ hai đoạn thơ và tìm từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. 

Trả lời:

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh?

Hồ Chí Minh

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung.

 

Câu 2 trang 64 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 từ ngữ:

a. Nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. M: yêu quý

b. Nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. M: kính yêu 

Phương pháp:

Em tìm từ ngữ thích hợp. 

Trả lời:

a. Nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi: quý mến, nhớ thương.

b. Nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ: kính yêu, kính trọng.

Câu 3 trang 64 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu (theo mẫu).

a. Nêu những việc làm của Bác Hồ với thiếu nhi.

Ai

làm gì?

Bác Hồ

Viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu 

b. Bày tỏ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Ai

làm gì?

Các cháu thiếu nhi 

rất kính yêu Bác Hồ

Phương pháp:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

a. Bác Hồ mua chiếc vòng bạc cho em bé.

Bác Hồ thăm các cháu thiếu niên nhi đồng.

b. Các cháu thiếu niên nhi đồng rất quý trọng Bác Hồ.

Các cháu nhi đồng đời đời biết ơn công lao của Bác Hồ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan