Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Chuyện quả bầu trang 70, 71 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 70, câu 4 trang 71. Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Điền dấu câu phù hợp vào ô trống.

Câu 1 trang 70 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ tên gọi, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm của các loài chim có trong đoạn văn sau:

Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Nguyễn Kiên

Phương pháp:

Em đọc kĩ đoạn văn để tìm từ ngữ chỉ tên gọi và đặc điểm của các loài chim. 

Trả lời:

Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

Câu 2 trang 70 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối tên gọi phù hợp với hình vẽ của từng loài chim.  

 

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các bức tranh và đọc từ ngữ trong các ô để nối cho phù hợp. 

Trả lời:

Câu 3 trang 70 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm:

a. Thức ăn của bói cá là những chú cá nhỏ.

b. Sáng sớm, chim sơn ca cất cao giọng hát.

c. Bộ lông của loài vẹt rất sặc sỡ. 

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu văn và cho biết các từ ngữ in đậm trả lời cho câu hỏi gì. 

Trả lời:

a. Thức ăn của bói cá là gì?

b. Sáng sớm, chim sơn ca như thế nào?

c. Bộ lông của loài vẹt như thế nào?

Câu 4 trang 71 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp vào ô trống.

Chim vàng anh còn có tên là hoàng anh□ Giọng hót của vàng anh rất đặc biệt□ Giọng hót ấy lúc trong trẻo □ lúc trầm thấp □ lúc vút cao □

Theo Hồng Minh 

Phương pháp:

Em đọc kĩ đoạn văn và điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ trống.

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu, sau dấu chấm phải viết hoa.

- Dấu phẩy dùng để ngăn cách các từ cùng chức năng. 

Trả lời:

Chim vàng anh còn có tên là hoàng anh. Giọng hót của vàng anh rất đặc biệt. Giọng hót ấy lúc trong trẻo, lúc trầm thấp, lúc vút cao.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan