Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Cây nhút nhát trang 82 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 12 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 82. Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết 2 – 3 câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc bài tập 2. Trong câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Khi nào?

Câu 1 trang 82 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối từ ngữ phù hợp với mỗi bức ảnh.  

Phương pháp:

Em quan sát các bức ảnh và nối với từ chỉ đặc điểm thích hợp.  

Trả lời:

Câu 2 trang 82 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm thêm từ ngữ tả đặc điểm của sự vật trong các bức ảnh ở bài tập 1.  

Trả lời:

- Ảnh 1: bao la, bát ngát, bạt ngàn.

- Ảnh 2: hùng vĩ, trùng điệp, trập trùng.

- Ảnh 3: sặc sỡ, rực rỡ.

- Ảnh 4: yên ả, yên bình. 

Câu 3 trang 82 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc bài tập 2. Trong câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Khi nào? 

Phương pháp:

Em lựa chọn các từ ngữ ở bài tập 1 hoặc 2 để đặt câu. 

Trả lời:

Sau cơn mưa, bầu trời ửng hồng, cầu vồng cong cong xuất hiện. Mấy đứa chúng em tụm năm, tụm ba lại để cùng nhau ngắm những màu sắc rực rỡ của cầu vồng. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan