Bài tập 10 trang 16 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Dũng có suy nghĩ sai. Học sinh cần phải biết lễ độ, tôn trọng các thầy cô, dù là bây giờ không còn dạy mình nữa.

Bài tập 10: Nhìn thấy cô giáo cũ đang đến gần, Dũng nghĩ : Cô ấy không còn dạy mình nữa, chẳng cần chào đâu.

Câu hỏi . Em đánh giá thế nào về suy nghĩ đó của Dũng ?

Trả lời 

Dũng có suy nghĩ sai. Học sinh cần phải biết lễ độ, tôn trọng các thầy cô, dù là bây giờ không còn dạy mình nữa.


Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan