Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm 1010 Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:

Thời gian (năm)

Sự kiện

 

Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cổ Loa.

 

Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

 

Cuộc kháng chiến'chống quàn xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi.

 

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập.

 

Lý Thái TỔ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

 

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

 

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên đê tuyển chọn quan lại.

 

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai thắng lợi.

 

Nhà Trần được thành lập.

 

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ thắng lợi.

 

Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

 

Kháng chiến lần thứ ba chống quán xâm lược Nguyên thắng lợi.

 

Nhà Hồ được thành lập.

 

Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

 

Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắn2.

 

Lê Lợi lên ngôi vua.

 

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ.

 

Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

 

Nhà Nguyễn được thành lập.


Trả lời 

Thời gian (năm)

Sự kiện

939

Ngô Quyển xưng vương, đóng đô ở cổ Loa.

968

Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

.981

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi.

1009

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập.

1010

Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

1054

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

1075

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

1077

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai thắng lợi.

1226

Nhà Trần được thành lập.

1258

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ thắng lợiệ

1285

Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên thắng lợiẵ

1287 - 1288

Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

1400

Nhà Hồ được thành lập.

1418

Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

1427

Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

1428

Lê Lợi lên ngôi vua.

1771

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bừng nổ.

í 789

Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

1802

Nhà Nguyễn được thành lập.Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan