Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 108 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở Miền Nam đã diễn ra như thế nào ? ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó ?

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở Miền Nam đã diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó ?

Hướng dẫn làm bài: 

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 và ý nghĩa lịch sử :
Từ ngày 30-3-1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu.
- Đến cuối tháng 6-1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn tên địch.
- Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã buộc Mĩ phải "Mĩ hóa" trở lại, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".
Ý nghĩa : 
- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta có ý nghĩa hết sức to lớn mở ra một bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, giáng một đòn mạnh mẽ vào quân nguỵ ( Công cụ chủ yếu của Việt nam hoá chiến tranh) và quốc sạch Bình Định ( Xương sống của Việt nam hoá chiến tranh) Tạo ra thế và lực mới của cách mạng miền nam để tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa xuân năm 1975.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan