Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 11,12,13,14,15,16,17 trang 21 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng CO2 trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng \(CO_2\) trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

A. lúa mì.                              B. dưa hấu.                    

C. hướng dương.                    D. mía.            

E. cây lúa

12. Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là

A. khí khống.                             B. tế bào biểu bì.              

C. tế bào nội bì.                         D. tế bào nhu mô vỏ.

E. tế bào lông hút

13. Trong trường hợp nào sau đây các tế bào bị trương nước ?

A. Đưa cây ra ngoài sáng                 B. Bón phân cho cây.

C.Tưới nước cho cây.                        D. Đưa cây vào trong tối.

E. Tưởi nước mặn cho cây.

14. Nồng độ \(Ca^{2+}\)trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1 %. Cây sẽ nhận \(Ca^{2+}\)bằng cách

A. hấp thụ thụ động.                  B. hấp thụ chủ động.

C. khuếch tán.                           D. thẩm thấu.

15. Quá trình khử \(NO_3 (NO_3^-> NH_4^+\)

A. thực hiện ở trong cây.

B. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí.

C. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.

D. bao gồm phản ứng khử \(NO_2^-\)thành \(NO_3^-\)

16. Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là

A. P, K, Fe                       B. N, Mg, Fe.

C. P, K, Mn.                     D. S, P, K. E. N, K, Mn.

17. Câu nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục ?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang.

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan