Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 19,20,21,22,23,24 trang 65 SBT Sinh học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các cảu sau cho phù hợp :

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các cảu sau cho phù hợp :

Bài 19. Trao đổi chất là ... (1)... của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng bao gồm ...(2)... là ...(3)... nhưng (4)...

A. Đồng hoá và dị hoá

B. Hai mặt đối lập

C. Biểu hiện bên ngoài

D. Thống nhất

Bài 20. Thân nhiệt người luôn ...(1)..., vì cơ thể người có ...(2)... để đảm bảo sự cân bằng giữa sinh nhiệt và toả nhiệt.

Chúng ta cần ....(3)... thân thể để tăng khả năng chịu đựng khi ...(4)... thay đổi.

A. Tăng cường rèn luyện

B. Nhiệt độ môi trường

C. Ổn đinh

D. Các cơ chế điều hoà thân nhiêt

Bài 21. Vitamin và muối khoáng tuy ...(1)... năng lượng cho cơ thể, nhưng không thể thiếu ...(2)... Cần cung cấp ...(3)... các loại vitamin và muối khoáng theo một...(4)... bằng cách phối hợp các loại thức ăn trong bữa ăn hằng ngày.

A. Cho cơ thể

B. Tỉ lệ hợp lí

C. Trong khẩu phần ăn uống

D.Không cung cấp

E. Bằng cách phối hợp

Bài 22. Quá trình chuyển hoá năng lượng trong tế bào ...(1)... Nhiệt được toả ra môi trường ...(2)... Hiện tượng này có tác dụng ...(3)...

A. Sinh ra nhiệt

B. Mất nhiệt

C. Qua da, hệ hô hấp, hệ bài tiết

D. Đảm bảo thân nhiệt ổn định

 

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 23:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

  1. Môi trường ngoài có vai trò
  2. Qua trao đổi chất, cơ thể

A. Thải ra C02.

B. Cung cấp thức ăn.

C. Thải chất cặn bã.

D. Tạo thành nước tiểu

E.Cung cấp nước và muối khoáng.

 

1...

2...

 

Bài 24:

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Quá trình đồng hoá

2. Quá trình dị hoá

3. Cả 2 quá trình

 

 

 

 

 

A. Tổng hợp các chất hữu cơ.

B. Phân giải các chất hữu cơ.

C. Tích luỹ năng lượng.

D. Giải phóng năng lượng.

E. Xảy ra trong tế bào.

1...

2...

3...

 

 

 

Lời giải: 

Bài 19

Bài 20

1

2

3

4

1

2 .

3

4

C

A

B

D

C

D

A

B

 

Bài 21

Bài 22

1

2

3

4

1 .

2

3

D

C

A

B

A

C

D

 

Bài 23

Bài 24

1

2

1

2

3

B, E

A, C, D

A,C

B, D

E

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan