Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 26,27,28,29,30,31,32,33 trang 69 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

A. nhanh hơn.                                                           B. như nhau.

C. chậm hơn.                                                             D. bằng một nửa.

27. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực

A. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

B. chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

C.  cả trong và ngoài màng tích điện dương.

D.  chênh lệch điện thế đạt cực đại.

28. Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh

A. lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

B. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vùng khác,

C.  không lan truyền theo kiểu nhảy cóc

D. không lan truyền liên tục.

29. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của

 A. \(Mg_2^+\).                                                      B. \(Na^+\).

C. \(K^+\).                                                            D. \(Ca_2^+\).

30. Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A.khe xináp.                                                    B. màng trước xináp.

C. màng sau xináp.                                          D. chuỳ xináp.

31.Trong xináp, bóng chứa chất trung gian hoá học nằm ở

A. chuỳ xináp.                                                 B. trên màng trước xináp.

C. trên màng sau xináp.                                  D. khe xináp.

32. Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân huỷ thành

A. axêtat và côlin.                                            B. axêtin và côlin.

C. axit axêtic và côlin.                                       D. estera và côlin.

33. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp, chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau

A. đảo cực.                                                        B. tái phân cực.

C. mất phân cực.                                               D. đảo cực và tái phân cực.

ĐÁP ÁN

26

27

28

29

30

31

32

33

A

B

A

D

C

A

A

C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan