Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 5,6,7,8,9,10 trang 76 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                                                 B. xitôkinin.

C. êtilen.                                                         D. auxin.

6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

A. vận chuyển không cần năng lượng.

B. vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ

C. chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D. có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm.

7. Kết luận không đúng về chức năng của auxin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích hình thành và kéo dài rễ

C. kích thích vận động hướng sáng, hướng đất.

D. thúc đẩy sự ra hoa.

8. Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích sự phàn chia tế bào chồi (mô phân sinh),

C. thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.

D. thúc đẩy sự tạo chồi bên.

9. Gibêrelin có chức năng chính là

A. kéo dài thân ở cây gỗ.

B. ức chế phân chia tế bào.

C. đóng mở lỗ khí

D. sinh trưởng chồi bên.

10. Thực vật Hai lá mầm có các

A. mô phân sinh đỉnh và lóng.

B. mô phân sinh đỉnh và bên.

C. mô phân sinh đỉnh thân và rễ.

D. mô phân sinh lóng và bên.

ĐÁP ÁN

5

6

7

8

9

10

C

A

D

A

A

B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan