Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C-Speaking -trang 15-Unit 2- Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 9 mới

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ? Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?

1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ?

Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?

2. Work with a partner to answer the question:

Which of the following are likely to be features of the city life?

Họp nhóm với một người bạn để trả lời câu hỏi:

Sự việc nào dưới đây là đặc trừng của cuộc sống thành thị?

Talk about your city/town, or a city you know, using the features above. Look at the example.

Kể về thành phố/thị trấn của bạn hoặc bạn biết, sử dụng những đặc trưng ở bài trên. Hãy xem ví dụ.

3. Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rộng lớn nhất Việt Nam. Rồi hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan