Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 19 Unit 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Talk with a partner. One is a reporter, the other is a foreigner and wants to know about ethnic groups of Viet Nam.

C. Speaking – Nói

1. Talk with a partner. One is a reporter, the other is a foreigner and wants to know about ethnic groups of Viet Nam.

Nói với bạn của em. Một người là phóng viên, một người là người nước ngoài muốn biết về dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Example:

A: Hello. I'm from Australia. Can I ask you something about the ethnic groups of Viet Nam? (Xin chào. Tôi đến từ Úc. Tôi có thể hỏi bạn cái gì đó về dân tộc thiểu số ở Việt Nam không?)

B:  Sure. (Chắc rồi)

A: What is the population of the largest ethnic group? (Dân số của dân tộc lớn nhất chỗ bạn là gì?)

B: About 74 million. It's the Viet or Kinh. (Khoảng 74 triệu người. Đó là người Việt hoặc Kinh.)

A: And what...? ( Và...)

You can use these cues:

- Which/ smallest ethnic group

- Odu group (about 370 inhabitants)

- Where/ the Churu/ mainly live

- Lam Dong Province —Wben/New Year/Lao ethnic group

- Lunar April

- What/ most important festival/ Viet people

- Tet (Lunar New Year)

- What/population/the Brau group

- About 400.

SUGGESTED ANSWERS

1.- Which is the smallest ethnic group (in ỵour country)? (Dân tộc nhỏ nhất nước bạn?)

-The Odu group is. (They have about 370 inhabitants.) (Người Odu)

2. – Where do the Churu mainly live? (Người Churu sống chủ yếu ở đâu?)

- (They live) mainly in Lam Dong Province. (Tỉnh Lâm Đồng)

3. - When is the New Year (holiday) for the Lao ethnic group? (Khi nào là dịp Năm mới của dân tộc Lào?)

- (It is) in Lunar April. (Tháng 4 Âm lịch)

4.- What is the most important festival for the Viet people? (lễ hội quan trọng nhất của người Việt là?

- It is Tet (Lunar New Year). (Tết Âm Lịch)

5.- What is the population of the Brau group? (Dân số người Brau là bao nhiêu?)

- (It is) about 400 people. (Khoảng 400 người)

 

2. Read the following facts about Lao ethnic people and talk about them with a partner.

Đọc những thông tin sau về dân tộc Lào và nói về chúng với bạn của em.

* Population: about 15,000

* Inhabitation areas: Lai Chau, Dien Bien, Son La

* Language:Tay-Thai group

* Production activities: wet rice cultivation, terraced fields, raising buffaloes, cows, poultry

* Festivals: New Year (in Lunar April), praying for rain, new rice celebration

KEY

Students' answers

Câu trả lời của học sinh

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan