Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 23 - Unit 3 - Sách bài tập (SBT) tiếng anh 9 mới

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

1.Take a piece of paper and write down three sentences that your teacher or classmates said to you today. Then relay these sentences to your family members, using reported speech. Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần thuật.

1.Take a piece of paper and write down three sentences that your teacher or classmates said to you today. Then relay these sentences to your family members, using reported speech.
Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần thuật.

 

2.Here are some skills from 3, VOCABULARY&GRAMMAR. Answer these questions, using your own experience.

Đây là một số kĩ năng từ bài 3, phần VOCABULARY&GRAMMAR. Trả lời những câu hỏi dưới đây, theo kinh nghiệm của bạn.

1. Have you ever overcome stress? How did you do it?

2. Have you got any healthy habits? What are they?

3. Have you ever resolved any conflicts? How did you do that?

 

3.Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do? Why do you choose to do that?

Tưởng tượng bạn đang trong tình huống khó xử là bạn cùng lớp của bạn bắt bạn phải làm bài tập về nhà giúp họ. Bạn sẽ làm gì? Tại sao bạn làm thế?

a. Do what your classmate have asked, and tell nobody about it.

b. Refuse to do what they have asked, and tell nobody about it.

c. Talk to your teacher or your parents about it.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan