Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 48 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Unscramble these questions about stories.

C. Speaking – Nói

1. Unscramble these questions about stories.

Sắp xếp những câu hỏi về các câu chuyện.

1. story/about/what's/the/?

2. kind/ story/ what/ it/ is/ of/?

3. main/ who/ characters/ are/ it/ in the/?

4. happens/what/story/in/the/?

KEY

1. What's the story about? (Câu chuyện này về cái gì)

2. What kind of story is it? (Kiểu chuyện của nó là gì?)

3. Who are the main characters in it? (Ai là nhân vật chính trong đó)

4. What happens in the story? (Điều gì xảy ra trong câu chuyện)

 

2. Match these responses to the questions in 1.

Nối câu trả lời với câu hỏi ở bài 1.

KEY

1. c, h

2. d, f

3. a, g

4. b, e

 

3.

a. Complete the conversation.

Hoàn thành đoạn đối thoại.

A. I've just read a great story named Sleeping Beauty.

B: Really? (1) ___________?

A: It’s a fairy tale.

B: (2) ___________.

A: A king, a queen, a princess, a prince, and seven fairies.

B: (3) ___________?

A: It is about a princess who sleeps in her castle for a long time.

B: (4) ___________?

A: A lovely princess was put to sleep when she pricked her finger on a spindle. After she had been asleep for one hundred years, a prince finally arrived, kissed her, and woke her up. They fell in love, married, and lived happily ever after.

b. Now, write a similar conversation about your favourite folk tale/ fairy tale/ fable/ legend. Practise it with your friends.

Bây giờ, viết một đoạn đối thoại tương tự về câu chuyện dân gian bạn thích. Luyện tập nó với một người bạn.

KEY

a.

1. What kind of story is it? (Kiểu chuyện của nó là gì?)

2. Who are the main characters in it? (Ai là nhân vật chính trong đó)           

3. What's the story about? (Câu chuyện này về cái gì)

4. What happens in the story? (Điều gì xảy ra trong câu chuyện)

b.

Students' answers

Câu trả lời của học sinh

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan