Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 95, 96 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Thực hành 1: Vỗ tay theo sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ rồi viết vào chỗ chấm.

Viết vào chỗ chấm.

 Lời giải:

 

Thực hành 1 trang 95 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vỗ tay theo sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ rồi viết vào chỗ chấm.

Kim giây nhích 1 vạch, vỗ tay 1 cái (1 giây).

Kim giây nhích 2 vạch, vỗ tay ……. cái (……. giây).

Kim giây nhích 10 vạch, vỗ tay ……. cái (……. giây).

Lời giải:

Kim giây nhích 1 vạch, vỗ tay 1 cái (1 giây).

Kim giây nhích 2 vạch, vỗ tay cái (giây).

Kim giây nhích 10 vạch, vỗ tay 10 cái (10 giây).

Thực hành 2 trang 95 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đoán xem bao nhiêu giây?

Một nhóm bạn hát một vài câu. Cả lớp không nhìn đồng hồ, đoán xem các bạn đã hát trong bao nhiêu giây.

Lời giải:

Em vỗ tay theo nhịp bài hát và ước lượng mỗi nhịp là 1 giây.

Luyện tập 1 trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Số?

a) 2 giờ = ........ phút     

5 giờ = ........ phút 

b) 2 giờ 30 phút = ........ phút

8 giờ 15 phút = ........ phút       

1 phút = ........ giây

3 phút = ........ giây

5 phút 5 giây = ........ giây

7 phút 45 giây = ........ giây

Lời giải:

a) 2 giờ = 120 phút

5 giờ = 300 phút  

b) 2 giờ 30 phút = 150 phút

8 giờ 15 phút = 495 phút

1 phút = 60 giây

3 phút = 180 giây

5 phút 5 giây = 305 giây

7 phút 45 giây = 465 giây

Luyện tập 2 trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đúng ghi  , sai ghi 

a) 6 phút 12 giây = 612 giây.  

b) Sơn và Trang vệ sinh mũi, họng bằng nước muối. Sơn thực hiện trong 3 phút, Trang thực hiện trong 180 giây. Thời gian

vệ sinh mũi, họng của hai bạn dài bằng nhau.  

Lời giải:

a) 6 phút 12 giây = 612 giây.  

b) Sơn và Trang vệ sinh mũi, họng bằng nước muối. Sơn thực hiện trong 3 phút, Trang thực hiện trong 180 giây. Thời gian

vệ sinh mũi, họng của hai bạn dài bằng nhau.  

Giải thích

a) Sai vì:

1 phút = 60 giây

Nên 6 phút = 360 giây

6 phút 12 giây = 360 giây 12 giây = 372 giây

Vậy 6 phút 12 giây = 372 giây

b) Đúng vì:

1 phút = 60 giây

Nên 3 phút = 180 giây

Vậy thời gian vệ sinh mũi, họng của hai bạn dài bằng nhau.

Luyện tập 3 trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Điền giờ, phút hay giây thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:


Luyện tập 4 trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Máy đếm nhịp giúp người tập đàn dương cầm (pi-a-nô) giữ nhịp tốt. Nếu mỗi giây máy đếm được 3 nhịp thì có …….. nhịp

trong 1 phút.

Lời giải:

Em điền như sau:

Máy đếm nhịp giúp người tập đàn dương cầm (pi-a-nô) giữ nhịp tốt. Nếu mỗi giây máy đếm được 3 nhịp thì có 180 nhịp

trong 1 phút.

Giải thích

Đổi 1 phút = 60 giây

Số nhịp đếm được trong 1 phút là:

3 × 60 = 180 (nhịp)

Đáp số: 180 nhịp

Thử thách trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Với mỗi câu dưới đây, em có 5 giây để tìm câu trả lời.

a) Nêu tên 3 con vật nuôi.

b) Nêu tên 3 loại cây được trồng ở trường em.

c) Nêu tên 3 nghề trong xã hội.

Lời giải:

a) Nêu tên 3 con vật nuôi: Chó, mèo, gà

b) Nêu tên 3 loại cây được trồng ở trường em: Cây bàng, cây phượng vĩ, cây lộc vừng.

c) Nêu tên 3 nghề trong xã hội: Công an, giáo viên, bác sĩ

Khám phá trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung trong SGK rồi điền giờ, phút, giây thích hợp vào chỗ chấm.

Màn trình diễn chồng đầu leo 100 bậc thang trong vòng 53 …….., tức là chưa tới 1 phút.

Lời giải:

Màn trình diễn chồng đầu leo 100 bậc thang trong vòng 53 giây, tức là chưa tới 1 phút.

Giải thích:

Vì 1 phút = 60 giây

53 giây < 60 giây nên 53 giây là chưa tới 1 phút.

Hoạt động thực tế trang 96 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

Đọc nội dung trong SGK rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Thời gian mỗi nhịp đập của tim khoảng ………. Giây.

Lời giải:

Ví dụ:

Em đếm nhịp tim của mẹ trong 1 phút đập được 70 nhịp.

Mà 1 phút bằng 60 giây.

Em điền như sau:

Thời gian mỗi nhịp đập của tim khoảng 1 giây.

Hoặc em có thể điền:

Thời gian mỗi nhịp đập của tim khoảng chưa đến 1 giây.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan