Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 15, 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 15, 16 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Ôn tập phép nhân, phép chia. 6: Lớp em có 3 thùng sữa tươi, mỗi thùng có 48 hộp. Chúng em đã uống hết 35 hộp. Hỏi lớp em còn lại bao nhiêu hộp sữa?

Bài 1 trang 15 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 31 928 × 3

b) 7 150 × 6

c) 21 896 : 7

d) 8 254 : 4

Lời giải:

Bài 2 trang 15 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm

a) 20 × 4 = .....................

70 × 2 = .....................

b) 60 : 3 = .....................

150 : 5 = .....................

800 × 3 = .....................

6 000 × 9 = .....................

800 : 8 = .....................

6 300 : 7 = .....................

Lời giải

a) 20 × 4 = 80

70 × 2 = 140

b) 60 : 3 = 20 

150 : 5 = 30

 

 800 × 3 = 2 400

 6 000 × 9 = 54 000

 800 : 8 = 100

 6 300 : 7 = 900

 

Bài 3 trang 15 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

>, <, =

a) 120 × 3   120 × 4 

c) 120 : 3  120 : 4

b) 18 : (2 × 3)   18 : 2 : 3

d) 14 × 8   7 × 16

Lời giải:

a) 120 × 3 < 120 × 4

c) 120 : 3 > 120 : 4

 

 b) 18 : (2 × 3) = 18 : 2 : 3

 d) 14 × 8 = 7 × 16

 

Bài 4 trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) 8 × .......... = 240

b) .......... × 9 = 540

c) .......... : 6 = 20

d) 45 : .......... = 9

Lời giải:

a) 8 × 30 = 240

c) 120 : 6 = 20

 

 b) 60 × 9 = 540

 d) 45 : 5 = 9

 

Bài 5 trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là

A. chính số đó                                    B. 1

C. 0                                                   D. số liền sau số đã cho

b) Bao gạo thứ nhất nặng 25 kg. Bao gạo thứ hai nặng gấp 2 lần bao gạo thứ nhất. Bao gạo thứ hai cân nặng:

A. 23 kg                B. 27 kg                C. 40 kg                D. 50 kg

d) Bình thứ nhất chứa 12 l nước, bình thứ hai chứa 3 l nước. Lượng nước ở bình thứ nhất gấp mấy lần lượng nước ở bình thứ hai?

A. 4 lần                 B. 9 lần                 C. 15 lần               D. 36 lần

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: A

Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là chính số đó.

b) Đáp án đúng là: D

Bao gạo thứ hai cân nặng là:

25 × 2 = 50 (kg)

Đáp số: 50 kg.

c) Đáp án đúng là: A

Lượng nước ở bình thứ nhất gấp lượng nước ở bình thứ hai số lần là:

12 : 3 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 6 trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Lớp em có 3 thùng sữa tươi, mỗi thùng có 48 hộp. Chúng em đã uống hết 35 hộp. Hỏi lớp em còn lại bao nhiêu hộp sữa?

Lời giải:

Tóm tắt

Có 3 thùng

1 thùng: 48 hộp

Đã uống: 35 hộp

Còn lại: ? hộp

Bài giải

Số hộp sữa có trong 3 thùng là

48 x 3 = 144 (hộp)

Số hộp sữa còn lại là

144 – 35 = 109 (hộp)

Đáp số: 109 hộp sữa

Bài 7 trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ dưới đây.

Số dưa lưới thu hoạch ở vườn nhà bạn Liên

a) Trong ba ngày, ngày gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất là: ................

b) Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được ............................ quả dưa lưới

Lời giải:

Quan sát biểu đồ dưới đây.

Số dưa lưới thu hoạch ở vườn nhà bạn Liên

a) Quan sát biểu đồ ta thấy, ngày thứ Bảy gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất.

b) Số thùng dưa lưới cả ba ngày thu hoạch được là

                   6 + 8 + 7 = 21 (thùng)

  Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được số quả dưa lưới là

                               6 x 21 = 126 (quả)

                               Đáp số: 126 quả dưa lưới

Bài 8 trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

Hiện nay nhiều hộ nông dân và trang trại đã áp dụng kĩ thuật mới trong trồng trọt, nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm an toàn.

Trồng dưa lưới trong nhà màng (nhà được bao phủ bởi lớp ni-lông trong) cho năng suất cao gấp đôi (gấp 2 lần) so với lối canh tác bình thường ngoài đồng ruộng.

Với cùng diện tích đất canh tác, nếu trồng dưa lưới theo cách bình thường thu hoạch được 2 500 kg thì trồng trong nhà màng thu hoạch được ................ kg.

Lời giải:

Số cần điền vào chỗ chấm là: 5 000

Giải thích: Với cùng diện tích đất canh tác thì trong nhà màng thu hoạch được:

2 500 × 2 = 5 000 (kg)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 16 Đất nước em: 

Số?

Hiện nay dưa lưới đã được trồng phổ biến ở nước ta. Dưa lưới là loại trái cây ngon và có lợi cho sức khoẻ. Một gia đình, nếu mỗi ngày thu hoạch được 6 thùng dưa lưới, mỗi thùng cân nặng 15 kg thì trong 1 tuần, gia đình đó thu hoạch được ............... kg dưa lưới.

Lời giải:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 630

Giải thích:

Mỗi ngày gia đình đó thu hoạch được số ki – lô – gam dưa lưới là:

15 × 6 = 90 (kg)

Trong 1 tuần gia đình đó thu hoạch được số ki – lô – gam dưa lưới là:

90 × 7 = 630 (kg)

Đáp số: 630 kg

Thử thách 16 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát các hình sau:

Hình thứ sáu có ................. hình tròn

Lời giải:

Hình thứ sáu có 36 hình tròn

Giải thích:

Hình thứ nhất có 1 hình tròn

Hình thứ hai có 2 x 2 = 4 hình tròn

Hình thứ ba có 3 x 3 = 9 hình tròn

Hình thứ tư có 4 x 4 = 16 hình tròn

Hình thứ năm có 5 x 5 = 25 hình tròn

Hình thứ sau có 6 x 6 = 36 hình tròn

Vậy hình thứ sáu có 36 hình tròn. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan