Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

a. 2 ⨯ 2                 3 ⨯ 3                  4 ⨯ 4                 5 ⨯ 5

2 ⨯ 4                    3 ⨯ 5                 4 ⨯ 2                   5 ⨯ 7

2 ⨯ 6                    3 ⨯ 7                 4 ⨯ 6                   5 ⨯ 9

2 ⨯ 8                    3 ⨯ 9                 4 ⨯ 8                   5 ⨯ 3

b. 200 ⨯ 4            300 ⨯ 2            400 ⨯ 2              500 ⨯ 1

200 ⨯ 2               300 ⨯ 3            100 ⨯ 4               100 ⨯ 3

2. Tính :

a. 5 ⨯ 3 + 15

b. 4 ⨯ 7 – 28

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8

3. Trong một buổi họp, người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi họp ?

4. Tính chu vi hình vuông ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ :

 

5. Nối phép tính với kết quả đúng :

Bài giải

1.

a. 2 ⨯ 2 = 4        3 ⨯ 3 = 9        4 ⨯ 4 = 16        5 ⨯ 5 = 25

2 ⨯ 4 = 8           3 ⨯ 5 = 15       4 ⨯ 2 = 8          5 ⨯ 7 = 35

2 ⨯ 6 = 12         3 ⨯ 7 = 21       4 ⨯ 6 = 24        5 ⨯ 9 = 45

2 ⨯ 8 = 16         3 ⨯ 9 = 27       4 ⨯ 8 = 32        5 ⨯ 3 = 15

b. 200 ⨯ 4 = 800                   300 ⨯ 2 = 600   

400 ⨯ 2 = 800                      500 ⨯ 1= 500

200 ⨯ 2 = 400                      300 ⨯ 3 = 900           

100 ⨯ 4 = 400                     100 ⨯ 3 = 300

2. a. 5 ⨯ 3 + 15 = 15 + 15

                        = 30

b. 4 ⨯ 7 – 28 = 28 – 28

                    = 0

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8 = 2 ⨯ 8

                  = 16

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số người có trong buổi họp đó là :

5 ⨯ 8 = 40 (người)

Đáp số : 40 người

4.

Bài giải

Chu vi hình vuông:

AB + BC + CD + DA = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

Đáp số : 800cm

5.

                                                                      

  Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan