Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 35 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

a. 2 ⨯ 6                                                          4 ⨯ 8

12 : 2                                                             32 : 4

12 : 6                                                             32 : 8

3 ⨯ 7                                                              5 ⨯ 9

21 : 3                                                             45 : 5

21 : 7                                                             45 : 9

b. 600 : 3                                                       800 : 2

600 : 2                                                           400 : 2

800 : 4                                                           500 : 5

2. Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

 

3. Cứ 4 ghế xếp vào một bàn ăn. Hỏi có 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn ?

4. Nối phép tính với kết quả đúng :

 

Bài giải

1.

a. 2 ⨯ 6 = 12                                                  4 ⨯ 8 = 32

12 : 2 = 6                                                       32 : 4 = 8

12 : 6 = 2                                                       32 : 8 = 4

3 ⨯ 7 = 21                                                     5 ⨯ 9 = 45

21 : 3 = 7                                                       45 : 5 = 9

21 : 7 = 3                                                       45 : 9 = 5

b. 600 : 3 = 200                                             800 : 2 = 400

600 : 2 = 300                                                 400 : 2 = 200

800 : 4 = 200                                                 500 : 5 = 100

2.

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi hộp có số cái bánh là :

20 : 5 = 4 (cái)

Đáp số : 4 cái .

3.

Tóm tắt

 

Bài giải

Số bàn ăn là :

32 ; 4 = 8 (bàn)

Đáp số : 8 bàn

4.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan