Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 57 phiếu

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

2. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Tóm tắt

Có               : 5 thuyền

Mỗi thuyền   : 4 người

Tất cả          : … người ?

3.

4. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

a. 3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 6

3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 4

b. 3 ⨯ 5 … 5 ⨯ 3

4 ⨯ 6 … 6 ⨯ 4

c. 20 : 4 … 20 : 5

20 : 4 … 20 : 2

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đồng hồ chỉ :

Bài giải

1.

2.

Tóm tắt

Có : 5 thuyền

Mỗi thuyền : 4 người

Tất cả : … người ?

Bài giải

Số người có trong 5 thuyền là :

4 ⨯ 5 = 20 (người)

Đáp số : 20 người

3.

4. a) 3 ⨯ 5 < 3 ⨯ 6

3 ⨯ 5 > 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 = 5 ⨯ 3

4 ⨯ 6 = 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 > 20 : 5

20 : 4 < 20 : 2

5. Đồng hồ chỉ :

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan