Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

a.

 6 ⨯ 2                                                      6 ⨯ 8

6 ⨯ 4                                                       6 ⨯ 9

6 ⨯ 6                                                       6 ⨯ 10

6 ⨯ 3                                                       6 ⨯ 1

6 ⨯ 5                                                       1 ⨯ 6

6 ⨯ 7                                                       0 ⨯ 6

b.

6 ⨯ 5                                                       3 ⨯ 6

5 ⨯ 6                                                       6 ⨯ 3

6 ⨯ 4                                                       2 ⨯ 6

4 ⨯ 6                                                       6 ⨯ 2

2. Tính :

a. 6 ⨯ 4 + 30

b. 6 ⨯ 8 – 18

c. 6 ⨯ 7 + 22

d. 6 ⨯ 10 – 25

3. Mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi 5 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh ?

4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; … ; … ; … ; … .

b. 15 ; 20 ; 25 ; … ; … ; … ; … ; … .

5. Nối các điểm để được hình có 6 cạnh :

Bài giải

1.

a.

 6 ⨯ 2 = 12                                              6 ⨯ 8 = 48

6 ⨯ 4 = 24                                               6 ⨯ 9 = 54

6 ⨯ 6 = 36                                               6 ⨯ 10 = 60

6 ⨯ 3 = 18                                               6 ⨯ 1 = 6

6 ⨯ 5 = 30                                               1 ⨯ 6 = 6

6 ⨯ 7 = 42                                               0 ⨯ 6 = 0

b.

6 ⨯ 5 = 30                                               3 ⨯ 6 = 18

5 ⨯ 6 = 30                                               6 ⨯ 3 = 18

6 ⨯ 4 = 24                                               2 ⨯ 6 = 12

4 ⨯ 6 = 24                                               6 ⨯ 2 = 12

2.

a. 6 ⨯ 4 + 30 = 24 + 30

                      = 54

b. 6 ⨯ 8 – 18 = 48 – 18

                      = 30

c. 6 ⨯ 7 + 22 = 42 + 22

                      = 64

d. 6 ⨯ 10 – 25 = 60 – 25

                        = 35

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh có trong 5 nhóm là :

6 ⨯ 5 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh

4.

a) 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ; 60

b) 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45 ; 50.

5. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan