Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 44 tập 1 kết nối tri thức. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong các số 738 038 398, 7 488 000, 10 874 555, 8 000 000, số nào thoả mãn đồng thời các điều kiện dưới đây?

Bài 1 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Đ,S?

Số 39 064 178 có: 

Lời giải:

Bài 2 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Số ? 

Lời giải:

Bài 3 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Số ? 

Lời giải:

Bài 4 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các số 738 038 398, 7 488 000, 10 874 555, 8 000 000, số nào thoả mãn đồng thời các điều kiện dưới đây?

 + Chữ số 8 ở lớp triệu;

+ Lớp nghìn không chứa chữ số 3;

+ Các chữ số ở lớp đơn vị bằng nhau.

A. 738 038 398                      

B. 7 488 000                          

C. 10 874 555                        

D. 8 000 000 

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Số 738 038 398 có lớp nghìn chứa chữ số 3 nên đáp án A sai.

Số 7 488 000 không có chữ số 8 ở lớp triệu nên đáp án B sai

Số 10 874 555 không có chữ số 8 ở lớp triệu nên đáp án C sai

Số 8 000 000 có chữ số 8 ở lớp triệu, lớp nghìn không chứa chữ số 3, ác chữ số ở lớp đơn vị bằng nhau nên đáp án D đúng.

Bài 5 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Số lớn nhất có sáu chữ số là: ……………………………………………….

b) Số liền sau của số 999 999 999 là: . …………………………………………

c) Số bé nhất có chín chữ số là: . ………………………………………………

Lời giải:

a) Số lớn nhất có sáu chữ số là: 999 999

b) Số liền sau của số 999 999 999 là: 1 000 000 000

c) Số bé nhất có chín chữ số là: 100 000 000

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan