Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 53 tập 1 kết nối tri thức. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Rô-bốt đã dùng các que tính để xếp được số 149 225 như hình dưới đây.

Bài 1 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Số ? 

Lời giải:

Bài 2 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết giá trị của chữ số được gạch chân trong mỗi số ở bảng sau.

Lời giải:

Bài 3 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 85 178 663 < 85 17... 662

b) 1 829 831 < 1 829 ...08 < 1 ...22 000

Lời giải:

a) 85 178 663 < 85 179 662

b) 1 829 831 < 1 829 908 < 1 922 000

Bài 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Việt dùng ba tấm thẻ chứa số như hình trên để ghép số có chín chữ số. Vậy có thể ghép được số: ……………………………….

Lời giải:

Việt có thể ghép được số: 105 092 075; 105 075 092

Bài 5 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Rô-bốt đã dùng các que tính để xếp được số 149 225 như hình dưới đây.

Việt di chuyển một que tính để được số lớn nhất có thể.

Số đó là ...................

Lời giải:

Ta chuyển một que diêm ở số 4 để tạo thành số 11.

 Vậy đó là: 1 119 225

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan