Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 57 tập 1 kết nối tri thức. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một con hà mã nặng bằng tổng 2 tấn và một nửa cân nặng của nó. Hỏi con hà mã đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 57 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Nối mỗi con vật với số đo cân nặng thích hợp.

Lời giải:

Bài 2 trang 57 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 3 yến = ….. kg

b) 2 tạ = ….. kg

6 tạ = ….. yến

c) 8 tấn = ….. kg

23 tấn = ….. tạ

30 kg = ….. yến

200 kg = ….. tạ

60 yến = ….. tạ

8 000 kg = ….. tấn

6 tấn = ….. yến

 

Lời giải:

a) 3 yến = 30 kg

b) 2 tạ = 200 kg

6 tạ = 60 yến

c) 8 tấn = 8 000 kg

23 tấn = 230 tạ

30 kg = 3 yến

200 kg = 2 tạ

60 yến = 6 tạ

8 000 kg = 8 tấn

6 tấn = 600 yến

 

Bài 3 trang 57 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Tính.

a) 25 tấn + 75 tấn = …………

c) 125 yến ´ 4 = …………

b) 100 tạ – 42 tạ = …………

d) 384 yến : 3 = …………

Lời giải:

a) 25 tấn + 75 tấn = 100 tấn                                       

b) 100 tạ – 42 tạ = 58 tạ

c) 125 yến x 4 = 500 yến                                           

d) 384 yến : 3 = 128 yến

Bài 4 trang 57 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Một con hà mã nặng bằng tổng 2 tấn và một nửa cân nặng của nó. Hỏi con hà mã đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 300 kg

B. 3 000 kg

C. 400 kg

D. 4 000 kg

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Đổi: 2 tấn = 2 000 kg.

Con hà mã nặng bằng tổng 2 000 kg và một nửa cân nặng. Vậy con hà mã phải nặng 4 000 kg.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan