Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.1 trên 12 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 60, 61 tập 1 kết nối tri thức. Nam có một tấm bìa hình chữ nhật dài 30 cm, rộng 10 cm. Nam cắt tấm bìa đó thành đúng 3 hình vuông bằng nhau. Tính diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông.

Bài 1 trang 60 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Lời giải:

Bài 2 trang 60 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Quan sát hình vẽ rồi khoanh vào chữ đặt trước câu đúng.

A. Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q.

B. Diện tích hình P bằng diện tích hình Q.

C. Diện tích hình P bé hơn diện tích hình Q.

Lời giải:

Ta có:

Diện tích hình P: 1 × 4 = 4 dm2 = 400 cm2

Diện tích hình Q: 9 × 50 = 450 cm2

So sánh: 400 < 450 nên diện tích hình P nhỏ hơn diện tích hình Q.

Bài 3 trang 61 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 4 dm² = ................ cm²                                                     

400 cm² = ................ dm²

b) 5 dm² = ................ cm²          

500 cm² = ................ dm²      

3 dm² 27 cm² = ................ cm²

Lời giải:

a) 4 dm² = 400 cm²                                                               

400 cm² = 4 dm²

b) 5 dm² = 500 cm²                                                               

500 cm² = 5 dm²                    

3 dm² 27 cm² = 327 cm²

Bài 4 trang 61 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Nam có một tấm bìa hình chữ nhật dài 30 cm, rộng 10 cm. Nam cắt tấm bìa đó thành đúng 3 hình vuông bằng nhau. Tính diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông.

Lời giải:

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

30 x 10 = 300 (cm2)

Diện tích mỗi tấm bìa hình vuông là:

300 : 3 = 100 (cm2)

Đáp số: 100 cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan