Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 62, 63 tập 1 kết nối tri thức. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích mặt trên của một chiếc gọt bút chì như hình bên khoảng.

Bài 1 trang 62 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Lời giải:

 

Bài 2 trang 63 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 8 cm² = ........... mm²                                              

800 mm² = ........... cm²                                              

b) 2 cm² 20 mm² = ........... mm²

3 cm² 15 mm² = ........... mm²

Lời giải:

a) 8 cm² = 800 mm²                                       

800 mm² = 8 cm²                                           

b) 2 cm² 20 mm² = 220 mm²

3 cm² 15 mm² = 315 mm²

Bài 3 trang 63 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Diện tích mặt trên của một chiếc gọt bút chì như hình bên khoảng:

A. 8 mm²                                            

B. 8 cm²

C. 8 dm²                                             

D. 8 m²

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Chiếc gọt bút chì có:

Chiều dài: 4 cm

Chiều rộng: 2 cm

Vậy diện tích: 4 × 2 = 8 cm2

Bài 4 trang 63 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Tính diện tích của chi tiết máy dưới đây.

Lời giải:


Diện tích hình 1 là:

4 × 4 = 16 (mm2)

Diện tích hình 2 là:

4 × 2 = 8 (mm2)

Diện tích chi tiết máy là:

16 + 8 = 24 (mm2)

Đáp số: 24 mm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan