Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 30 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 bài 92 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2. Câu 1. Tính (theo mẫu)

1.Tính (theo mẫu)

2cm x 3 = 6cm

\(2cm \times 4 = .....\)              \(2kg \times 2 = .....\)

\(2cm \times 9 = .....\)              \(2kg \times 7 = .....\)                  

\(2cm \times 5 = .....\)              \(2kg \times 8 = .....\)                

                                          \(2kg \times 10 = .....\)

2. Số 

 

3. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

4. Viết số thích hợp vàoô trống (theo mẫu) :

b

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

7

5

3

6

9

10

Tích

6

 

 

 

 

 

 

Bài giải

1.

\(2cm \times 4 = 8cm\)                  \(2kg \times 2 = 4kg\)

 \(2cm \times 9 = 18cm\)                \(2kg \times 7 = 14kg\)

 \(2cm \times 5 = 10cm\)                \(2kg \times 8 = 16kg\)

                                                \(2kg \times 10 = 20kg\) 

2.

3. 

Tóm tắt

1 đôi đũa có : 2 chiếc

6 đôi đũa có : …. chiếc ?

Bài giải

Số chiếc đũa có trong 6 đôi đũalà :

2 x 6 = 12 (chiếc)

Đáp số : 12 chiếc

4. 

 5.

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

7

5

3

6

9

10

Tích

6

14

10

6

12

18

20

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan