Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Bình chọn:
2.9 trên 23 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5 bài 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2. Câu 1.Tính nhẩm :

1. Tính nhẩm :

2 x 3=...           2 x 2=...                2 x 8=...              2 x 1=...

2 x 5=...           2 x 4=...                2 x 9=...

2 x 7=...           2 x 6=...                2 x 10=...

2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân

3. Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày ?

4. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

Bài giải

1. 

2 x 3= 6             2 x 2= 4            2 x 8= 16            2 x 1= 2

2 x 5= 10           2 x 4= 8            2 x 9= 18

2 x 7= 14           2 x 6= 12          2 x 10= 20                                                     

2.

Bài giải

Số chân 10 con chim có là :

2 x 10 = 20 (chân)

Đáp số : 20 chân

3.

Bài giải

Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là :

2 x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số : 20 chiếc

4.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan