Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

Giải câu 1, 2 trang 3 bài 89 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2. Câu 1.Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu) :

1.Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu) :

           

3 + 3 = 6

3 x 2 = 6

a)     

 

4 + 4 + 4 = 12

 ……………………..

b)      

 

\(5 + 5 + 5 + 5 = 20\)  

…………………….

c)

\(2 + 2 + 2 + 2 = 8\)     

……………………

d)    

\(6 + 6 + 6 = 18\)

……………………

2. Viết phép nhân (theo mẫu) :

a)      

 

Mẫu :

4

×

3

=

12

 

 

 

 

 

 

b)      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải

1. 

a)      

 

\(4 + 4 + 4 = 12\)

4 x 3=12                        

b)    
        

\(5 + 5 + 5 + 5 = 20\) 

\(5 \times 4 = 20\) 

c)\(2 + 2 + 2 + 2 = 8\)

\(2 \times 4 = 8\)

d) \(6 + 6 + 6 = 18\)

\(6 \times 3 = 18\)

2. 

a)     

4

×

3

=

12

 

3

×

4

=

12 


b)     

5

×

4

=

20

 

4

×

5

=

20

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan